O nama

Godine 1998. Čobo Namira i Faruk željeli su da osnuju nešto zajedničko. Nešto što će biti drugačije i jedinstveno. Tako se rodila ideja o Bio-Grin-u.

         Bio-Grin je firma koja se bavi uzgojem, preradom, otkupom i prodajom ljekovitog bilja. U svojim počecima bavili su se isključivo prodajom čajeva. Dodatnim radom, trudom i svakodnevnim istraživanjima, ponuda firme se proširila. Stalne edukacije i konsultacije sa vrhunskim ljekarima i biolozima su pomogle da se stvore nove ponude koje do tada nisu bile viđene.

            Početkom 2000. godine u asortiman Bio-Grina je proširen sa sirupima i tinkturama. Širenjem ponude i potražnja se rapidno povećava. Tako da potreba za količinama biljaka raste.

            U početnim godinama je to bila isključivo porodična firma, međutim povečanjem potražnje i firma se podiže na viši nivo. U svoju ponudu uvode ulja, kreme, rijetke biljke do kojih je bilo veoma teško doći na ovim prostorima.

            Od 2010. godine za Bio-Grin rade spoljni saradnici koji skupljaju biljke na planinama a pored toga siju i uzgajaju određene biljke. Sve biljke su proizvedene pod visokim nivom čistoće bez zagađenja i pesticida. Sušenje biljaka se obavlja u specijalno dizajniranim komorama za sušenje biljaka.

            Vlasnik firme, Čobo Faruk je mnogo puta dobio priznanje za svoj dugogodišnji rad.

  • 2014. godine dobija zahvalnicu Općine Kakanj za doprinos manifestaciji „Kakanjski dani“
  • 2015. godine Općina Kakanj dodjeljuje zahvalnicu za postignute rezultate u poljoprivredi-oblast ljekovito bilje
  • 2016. godine Bio-Grin dobija zahvalnicu za ušešće na kulturno-sportskoj manifestaciji „Kakanjski dani“
  • 2017. godine Bio-Grin dobija posebnu zahvalnicu za izuzetan doprinos u promociji Općine Kakanj
  • 2017. godine Faruk Čobo dobija priznanje za najuspješnijeg poljoprivrednog proizvođača za 2017. godinu
  • 2019. godine World Vision dodjeljuje zahvalnicu Čobo Faruku za nesebičnu podršku i uspješnu saradnju